AS "Dambis" tiešsaites privātuma paziņojums.

Paldies ka apmeklējat www.dambis.com interneta lapu vai sazinieties ar mums caur e-pastu!

AS "Dambis" reģistrācijas numurs: 40003081075, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga. LV-1005 (turpmāk - AS "Dambis") ir uzņēmusies pienākumu aizsargāt klientu privātumu. Saskaņā ar to esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu. Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgiem Eiropas Savienības tiesību aktiem. Lai noformētu pasūtījumus, mums ir nepieciešami Jūsu dati: vārds, uzvārds; e-pasta adrese, telefona numurs. Šie dati nepieciešami pasūtījumu un piegādes noformēšanai.

1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras AS "Dambis" ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai izpildītu noslēgtā līguma noteikumus vai, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

2. Iegūto klienta personas datu izmantošana 

Iegūtos personas datus mēs izmantojam, lai sagatavotu līgumus, sazinātos ar konkrēto personu par pasūtījuma izgatavošanas detaļām, kā arī veicot pasūtījuma piegādes un pildot saistības , kuras nosaka ar klientiem parakstītie līgumi.

3. Personas datu nodošana uz ārvalstīm

AS "Dambis"darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu , ka tad j aklientsa personas dati tiek nodoti uz ārvalstīm, tiem tiek nodrošināta atbilstoša līmeņa drošība.
AS "Dambis" apņemas neizpaust klienta personas datus organizācijai vai kādai citai personai, kura atrodas valstī, kurā netiek nodrošināts atbilstošs personas datu aizsardzības līmenis, izņemot šādus gadījumus

  • Klients tam ir piekritis;
  • Personas datu nodošana ir nepieciešama, lai noslēgtu līgumu vai izpildītu klienta interesēs jau noslēgtu līgumu;
  • Personas datu nodošana ir atļauta saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

4. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams aplūkot, mainīt un papildināt, nosūtot šo informāciju uz elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..
AS "Dambis" apņemas nodrošināt iegūto klienta personas datu precizitāti unpareizumu.

5. Klienta personas datu aizsardzība 

 AS "Dambis" veic visus iespējamos drošības pasākumus ( tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. Drošība

 Visi klientu personas dati, kas tiek norādīti mājaslapā www.dambis.com , ir uzskatāmi konfidenciālu informāciju.
Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām: 

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;
  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam un nepieciešamajā apmērā;
  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;
  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu , labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

 Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi vai vairs neatbilst sākotnēji minētajamdatu apstrādes nolūkam.

7. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas, Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, kā arī esat akceptējuši tos. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus privātuma politikas galvenajos nosacījumos, informējot par to visus pastāvīgos klientus.
Visu par privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas pilnībā dzēst savus datus, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.