AS Dambis vēsture

1992. AS "Dambis" dibināja AS "SWH", AS "Interlatvija" un VU "Komuttors".

1994. Uzsākta sadarbība ar rietumu firmām - Vācijas firmu "Gutbrod", "Neuner Metaltechnik", sadarbība ar Vācijas firmu "Stewing" telefona kabīņu izgatavošanā un piegādē "Lattelekom".

1995. Sadarbība ar Latvijas Radio un televīzijas centru un FM diapazona radiostaciju ražošanā. Plaša patēriņa preču ražošanas sākšana.

1996. Zāles pļāvēju un atkritumu konteineru ražošanas sākšana.

1997. Tirdzniecības centra atklāšana.

1998. A S "Dambis" pārstrukturēšana darbam ar Rietumu kompānijām. Tiek noslēgts sadarbības līgums ar Somijau uzņēmumu, kas kļūst par galveno NOKIA iekārtu ražošanas līniju klientu.

1999. Modernu programmējamu metālapstrādes iekārtu iegāde;
Piedalīšanās Nokia rūpnīcu robotizētu iekārtu  testēšanas projektēšanā.

2000. Visaptverošas investīcijas mūsdienu CAD / CAM sistēmā. Jauns produkcijasmontāžas iecirknis1300 mplatībā.

2001. A S "Dambis" izveido jaunu precīzo programmējamo darbmašīnu iecirkni.

2002 AS "Dambis" saņem Sertifikātu par Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu uzņēmumā elektromehānisku iekārtu, automatizētu tehnoloģisko iekārtu, robotizētu testēšanas iekārtu, patēriņa preču projektēšanas, ražošanasun montāžas, metālapstrādes, plastmasu presēšanas un liešanas, galvanisko un laku- krāsu pārklājumu jomā.
Tika izveidots MKC (metāla konstrukciju centrs) un UZSĀKTA konteineru izgatavošana.
Jaunu darba vietu izveide, darbam ar "Solid Works 2001 plus".

2005. Tehnoloģiju atjaunošana sakarā ar pašfinansējuma un ERAF atbalsta fonda izmantošanu.

2014. ProjektaRed Line uzsākšana.