Mūsu mērķi

Panākt konkurētspējas saglabāšanu globālajā tirgū ilgtermiņā, nodrošināt jaunu darbavietu veidošanu, samazinot pašizmaksu, palielinot apgrozījumu un kopprodukta pieaugumu. Pilnveidot darbinieku kvalifikāciju apmācot un atjaunojot personāla sastāvu.

Organizēt darbu saskaņā ar pieņemtajiem kvalitātes un vides pārvaldības principiem. Izzināt un apmierināt klientu vajadzības.

Sniegt sabiedrībai informāciju par uzņēmuma darbību, resursu izmantošanu un vides aizsardzību. Veicināt uzņēmuma tēla un tirdzniecības zīmes atpazīstamību.